Deanis Barbieri

MASTER
  • Master S.A.M.
  • Specializzazione in Suijutsu (lotta in acqua)
  • Specializzazione in Difesa Terza Persona
  • Specializzazione in Difesa Oggetti Contundenti
  • 5° Dan Ju-Jitsu UISP
  • 4° Dan Judo UISP
  • 3° Dan Ju-Jitsu FIJLKAM
  • 2° Dan Judo FIJLKAM
  • 1° Kyu Aikido UISP

Attestati e Diplomi